Everyday things in use

Biblioteka elementów interfejsu użytkownika część druga

Posted in usability, user interface design by Marcin Szuba on 7 listopada 2007

Breadcrumbs (tłum. Ścieżki okruszków ) element nawigacyjny interfejsu WWW pokazujący aktualna pozycję użytkownika w serwisie w stosunku do hierarchii strony. Jest to drugorzędny sposób nawigacji, stanowi uzupełnienie podstawowej nawigacji.

(more…)

Reklamy