Everyday things in use

Biometria perspektywy użycia

Posted in HCISEC, usability by Marcin Szuba on 25 października 2007

Biometria jest najbezpieczniejszym i najwygodniejszym narzędziem służącym do autoryzacji. Nie może zostać pożyczona, skradziona czy zapomniana a jej podrobienie jest praktycznie niemożliwe. Biometria może być zdefiniowana jako sposób rozpoznawania i identyfikacji osobistej opartej na cechach fizycznych i behawioralnych. Są to miedzy innymi:

(more…)

Reklamy