Everyday things in use

Idealny layout

Posted in user interface design by Marcin Szuba on 5 czerwca 2008

Czy istnieje idealny layout (układ strony) w sztuce znany jest podział przestrzeni jako złoty środek. Polega na istnieniu punktów w prostokącie, na których najmocniej opiera się nasz wzrok. Wywodzi się z wrodzonego człowiekowi poczucia proporcji 5:8, a wyliczył ją Leonardo da Vinci. Złoty podział (zwany też boska proporcją – divina proportio) wyrażał się liczbą niewymierną, wynoszącą w przybliżeniu 1,618. W starożytności, a także w okresie renesansu i klasycyzmu w oparciu o złoty podział wyznaczano plany świątyń, wysokość i szerokość portyków, otworów okiennych, drzwi, kształty detali architektonicznych, obrazów i ksiąg. Złoty podział podziwiany był nie zawsze tylko dla jego estetycznych, harmonijnych walorów. W liczbie złotego podziału dopatrywano się niekiedy własności magicznych. Dziś możemy zastosować zasadę złotego podziału projektując strony WWW. Aby określić szerokość i wysokość dla swojej strony możesz skorzystać z kalkulatora.

Reklamy

Biblioteka elementów interfejsu użytkownika część trzecia: Odnośniki, linki

Posted in usability, user interface design by Marcin Szuba on 19 listopada 2007

Dziś o odnośnikach. Odnośniki, hiperłącza, linki służą do nawigacji w Internecie. Jest to podstawowy element nawigacji w Internecie. Odnośnik powinien być:
(more…)

Biblioteka elementów interfejsu użytkownika część druga

Posted in usability, user interface design by Marcin Szuba on 7 listopada 2007

Breadcrumbs (tłum. Ścieżki okruszków ) element nawigacyjny interfejsu WWW pokazujący aktualna pozycję użytkownika w serwisie w stosunku do hierarchii strony. Jest to drugorzędny sposób nawigacji, stanowi uzupełnienie podstawowej nawigacji.

(more…)

Biblioteka elementów interfejsu użytkownika część pierwsza

Posted in user interface design by Marcin Szuba on 30 października 2007

Biblioteka yahoo patterns librarydo yahoo library patterns może być źródłem inspiracji dla projektantów interfejsów. Zawiera ona wzorce projektowe do naśladowania. Postanowiłem zrobić rewizję i zaproponować pewne poprawki do tych wzorców. Proszę o komentarze z poprawkami co jeszcze powinno zostać poprawione. Na pierwszy ogień idzie nawigacja po wynikach SERP

(more…)

Tagged with: , , ,